آموزش عملی راه اندازی الکتروموتور با plc fatek و شاسی استپ و استارت !!!!! برنامه winproladder برای راه اندازی یک الکتروموتور با plc fatek. برنامه نوشته شده و نقشه های الکتریکی برای راه اندازی یک الکتروموتر ساده با پی ال سی فتک. آموزش عملی راه اندازی الکتروموتور با plc fatek برنامه و نقشه الکتریکال+تصویر
در این آزمایش مرحله به مرحله و کاملا تصویری با استفاده از یک شستی استپ و استارت معمولی یک موتور را با استفاده ازfatek plc راه اندازی می کنیم. به این صورت که با زدن شستی استارت موتور روشن و با زدن شستی استپ موتور خاموش شود.

 

آموزش عملی راه اندازی الکتروموتور با plc fatek

نرم افزار
ما در این قسمت می خواهیم یک آموزش کلی از قسمت های مختلف برنامه ارائه دهیم (فقط قسمت های که با آن درگیر هستیم) و در پایان برنامه راه اندازی یک موتور با شستی استارت و خاموش کردن آن با استپ معمولی را می نویسیم .
بعد از کلیک بر روی آیکون برنامه در صفحه desktop این صفحه باز می شود. در این صفحه از منوی file گزینه new project را انتخاب می کنیم.

در صفحه باز شده جدید در قسمت شماره ۱ نام پروژه و در قسمت شماره ۲ با استفاده از گزینه edit مدل plc خود را و تعداد ورودی و خروجی و سایر تنظیمات خود را پیاده می کنیم.

که ما در اینجا مدل FBS-40MA را انتخاب کرده ایم.
با زدن دکمه OK وارد نرم افزار شده و بخش ها و امکانات مختلف آن نمایش داده می شود. در این قسمت ما فقط آن قسمت هایی که به آن نیاز داریم را برای این پروژه ، توضیح می دهیم.

در برنامه ای که ما می خواهیم بنویسیم باید از SET ، RESET ، MEMORY ، RELY وشستی START استفاده کنیم.

اما تابع SET و RESET چیست؟
این جزء از یک فیلیپ فلاپ درست شده است و دارای ۳ پایه اصلی است. پایه SET و پایه RESET و پایه خروجی . این جزء به این صورت عمل می کند که در صورتی که یک پالس به پایه SET برسد، خروجی این فیلیپ فلاپ ۱ می شود. و حتی اگر پالس از روی پایه SET برداشته شود باز هم خروجی روی ۱ باقی می ماند و در صورتی تغییر حالت می دهد که یک پالس روی پایه RESET ایجاد شود. اما در این برنامه این دو تابع از هم جدا شده است و هرکدام فقط یک پایه دارد ولی در ادامه یک عقبه دارد که حکم همان پایه خروجی را دارد و می توانیم تعیین کنیم که این خروجی را به کجا ارائه دهیم. برای مثال ما در این آزمایش نیاز داریم که این خروجی را در یک MEMORY بریزیم برای این کار در قسمت تعیین خروجی حافظه M1 را انتخاب می کنیم.

برای انتخاب شستی ها هم مطابق شکل زیر عمل می کنیم.

از قسمت شماره ۱ شستی مورد نظررا انتخاب می کنیم.
قسمت شماره ۲ بعد از یک کلیک راست در صفحه به وجود می آید. و باید با توجه به عنصری که قرار است به این شستی فرمان دهد آن را تکمیل می کنیم. برای مثال ما در این شکل یک شستی NORMALY OPEN NO را انتخاب کرده ایم . که از حافظه MEMORY به نام (M0) فرمان می گیرد.

برنامه اصلی برای راه اندازی موتور

در این برنامه با استفاده از شستی S1 می توانیم تابع SET را فعال کنیم. با فعال شدن آن MEMORY M0 یک می شود. حتی اگر پالس ورودی به حالت قبل برگردد این MEMORY بر روی مقدار ۱ باقی می ماند. اما زمانی که MO ، ۱ شود Y0 که یک خروجی است فعال می شود. تا به اینجا ما با زدن شستی S1 توانستیم موتور را روشن کنیم.

آموزش عملی راه اندازی الکتروموتور با plc fatek

حال با استفاده از شستی S0 می توانیم تابع RESET را فعال کنیم در این حالت MEMORY M0 به مقدار ۰ باز می گردد. و شستی وابسته به M0 عمل کرده و برق ورودی به رله خروجی Y0 را قطع می کنیم. و موتور خاموش می شود .
نکته: اولویت این فیلیپ فلاپ SET /RESET بر روی RESET قرار دارد. یعنی در صورت اعمال هر دو باهم موتور خاموش می ماند و این کار به دلیل موارد امنیتی انجام شده است.
سخت افزار آزمایش شماره ۱

عکس۸

تصویر بالا یک نمای کلی از آزمایش شماره ۱ است.حال یک نقشه قدرت و یک فرمان از plc برای این آزمایش ترسیم می کنیم.

عکس۹

در عکس ۹مدار قدرت آزمایش ۱ ودر عکس ۱۰ مدارفرمان آن نمایش داده شده است.