انواع روش اتصال جک هیدرولیک به کابین آسانسور و انتقال نیرو به آن به دو روش مستقیم  DIRECT و غیر مستقیم INDIRECT امکان پذیر است.

روش مستقیم اتصال جک هیدرولیک به کابین آسانسور

در این روش شافت مستقیما به کارسلینگ متصل گردیده و سرعت و مقدار حرکت جک همواره با حرکت کابین برابر است. این روش ساده ترین و ایمن ترین روش استقرار جک بوده و در آسانسورهای باری با ظرفیت بالا می باشد.

و در ساختمان های کوتاه معمولا از این روش استفاده میشود. محدودیت کاربرد آن در ساختمان هایی با کورس حرکت بلند می باشد، که باید جکی به اندازه کورس حرکت ساخته و در چاه آسانسور مستقر نمود.

 

انواع روش اتصال جک هیدرولیک به کابین آسانسور

روش غیر مستقیم

روش غیر مستقیم اتصال جک هیدرولیک به کابین آسانسور

در این روش بر روی شافت یک فلکه هرزگرد قرار دارد که  حرکت شافت باعث حرکت فلکه PULLY گردیده. این فلکه از طریق چند رشته سیم بکسل (که یک سر آنها به کارسلینگ و سر دیگر به پایه جک مهار گردیده) باعث حرکت کابین میشود.

 

ضمن اینکه سرعت و حرکت کابین نیز دو برابر خواهد شد. از این رو این روش به  سیستم ۲:۱ معروف شده است. با استقرار غیر مستقیم جک، امکان استفاده از جکی با نصف طول جابجایی پدید می آید که این امر موجب صرفه جویی اقتصادی در بسیاری از پروژها میشود.

از طرفی به لحاظ حفظ استانداردهای ایمنی ضروری است علاوه بر شیر ایمنی، جهت مراقبت از شل شدن و پارگی سیم بکسل ها از سیستم پاراشوت نیز استفاده گردد.