قسمتی از مشتریان شرکت تولیدی پلاس پارکینگ، پیمانکاران ساختمان می باشند و در این قسمت قصد داریم پیمانکاران ساختمان را با انواع پارکینگ مکانیزه آشنا کنیم.

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه

 

انواع پارکینگ مکانیزه و پیمانکاران ساختمان

برای اینکه یک پیمانکار ساختمان بتواند از حداکثر حقوق قانونی خود در ساخت و ساز استفاده کند، مجوز حداکثر طبقات را بگیرد و حداکثر فضای تجاری را بسازد باید بتواند پارکینگ کافی را تامین کند. برای حل مشکل مجبور است فضای زیادی را برای پارکینگ در نظر بگیرید، اما راه های دیگری هم وجود دارد. امروز با وجود انواع پارکینگ های مکانیزه می تواند در یک مساحت کم پارکینگ بسیاری تامین کرد و ارزش افزوده بیشتری ایجاد نمود.

پارکینگ های مکانیزه قابلیت نصب در زیر زمین و روی پشت بام را دارا می باشند.

 انواع پارکینگ های مکانیزه:

  1.  پارکینگ مکانیزه روتاری
  2.  پارکینگ مکانیزه پازلی
  3.  پارکینگ مکانیزه پلتفرمی