آیا تولید کننده پارکینگ طبقاتی مکانیزه در ایران را می شناسید؟

آیا میدانید برای تهیه پارکینگ طبقاتی مکانیزه ارزانتر از نمونه خارجی باید با کجا تماس گرفت؟

امروزه یکی از چالش های مردم در کلان شهر ها کمبود فضای پارک خودرو می باشد.

که خوشبختانه با توسعه عمل و تکنولوژی مسئله کمبود جای پارک خودرو با پارکینگ طبقاتی مکانیزه حل شده است.

تولید کننده پارکینگ طبقاتی مکانیزه در ایران ارزانتر از نمونه وارداتی

تولید کننده پارکینگ طبقاتی

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه

تولید کننده پارکینگ طبقاتی مکانیزه در ایران

این پارکینگ طبقاتی مکانیزه فقط ۳۰ متر مربع از فضای محیط را اشغال کرده.

یکی از موارد سودآوری پارکینگ طبقاتی مکانیزه همین بس که:

  • در زمین های گران قیمت نیازی نیست که متراژ زیادی از زمین را به پارکینگ اختصاص داد.
  • با نصب پارکینگ طبقاتی مکانیزه در زمین های گران قیمت، می توان از مابقی زمین برای ساخت مکان تجاری استفاده نمود.
  • پارکینگ طبقاتی مکانیزه در ۵ سایز از ۸ واحدی تا ۱۶ واحدی ساخته می شود.
  • پارکینگ طبقاتی مکانیزه برای انواع خودروهای سواری تا شاسی بلند طراحی و ساخته می شود.
  • پارکینگ طبقاتی مکانیزه فقط نیاز به سی متر مربع فضا دارد.
  • پارکینگ طبقاتی مکانیزه در روی زمین، زیر زمین و روی بام قابل نصب و بهربرداری دارد.
  • این پارکینگ طبقاتی مکانیزه کاملا ساخت ایران می باشد.
  • این پارکینگ طبقاتی مکانیزه قابل رقابلت با پارکینگ طبقاتی مکانیزه چینی و کره ی می باشد.
  • ارتفاع این پارکینگ طبقاتی مکانیزه ۱۳ متر و ۶۳ سانت و ۵ میلیمتر است.

کاتالوگ پارکینگ روتاری یا چرخ و فلکی