جک هیدرولیک تلسکوپی ساده یکی از انواع جک های هیدولیک می باشد.

جک های هیدرولیک در انواع مختلفی تولید می شود.

یکی از مزیت های جک هیدرولیک تلسکوپی، داشتن طول کورس زیاد می باشد.

انواع جک هیدرولیک تلسکوپی:

  • جک هیدرولیک تلسکوپی ساده
  • جک هیدرولیک تلسکوپی سنکرون یا همزمان

در جک هیدرولیک تلسکوپی ساده، باز شدن و بسته شدن آنتن ها جک همراه با ضربه و سرعت غیر یکنواخت می باشد.

ولی در جک هیدرولیک تلسکوپی سنکرون یا همزمان، باز شدن و بسته شدن آنتن ها جک بدون ضربه و با سرعت یکنواخت می باشد.

یکی از کاربرد های جک هیدرولیک تلسکوپی سنکرون یا همزمان در آسانسورهای هیدرولیک می باشد.