یکی از تولیدات شرکت سانا صنعت ریلی جم، ساخت جک هیدرولیکی تلسکوپی با قیمت مناسب می باشد.

 

ساخت جک هیدرولیکی تلسکوپی

                       ساخت جک هیدرولیکی تلسکوپی

ساخت جک هیدرولیکی تلسکوپی و کاربرد آن

جک تلسکوپی یا جک چند مرحله ای در شرایطی استفاده می شوند که فضا جهت نصب جک محدود ولی کورس حرکتی بلندی نیاز می باشد.

این مزیت باعث استفاده گسترده ساخت جک تلسکوپی در صنایع مختلف شده است.

جک هیدرولیکی تلسکوپی شامل چند میله پیستون (شافت) لوله ای هستند که به ترتیب قطرشان کاهش می یابد و داخل یکدیگر قرار می گیرند.

جک هیدرولیک تلسکوپی سنکرون دو طرفه

کورس باز شدن جک هیدرولیکی تلسکوپی به ترتیب از بزرگترین قطر شروع می شود.

دلیل این امر نیرویی است که هر پیستون نسبت به سطح مقطع ایجاد می کند. (هر چه سطح مقطع بزرگ تر باشد نیروی ایجاد شده بیشتر است).

در کورس برگشت بسته شدن شافت ها از کوچکترین قطر که نیروی کمتری ایجاد می کند شروع می شود.

جک هیدرولیکی تلسکوپی به دو صورت یک طرفه و دو طرفه ساخته می شوند.

در جک یک طرفه حرکت رفت با فشار سیال و حرکت برگشت با نیروی بار روی جک یا نیروی گرانشی می باشد.

در جک دو طرفه حرکت رفت و برگشت با فشار سیال می باشد.