یکی از تولیدات هیدرولیک صوفی، ساخت جک هیدرولیکی تلسکوپی سنکرون دو طرفه با قیمت مناسب می باشد.

جک هیدرولیکی تلسکوپی سنکرون دو طرفه

از معایب و محدودیت های جک تلسکوپی سرعت غیر یکنواخت و شوک ناشی از باز شدن شافت ها می باشد.

جک هیدرولیکی تلسکوپی سنکرون دو طرفه

جک هیدرولیکی تلسکوپی سنکرون دو طرفه

 

این مشکل به دلیل تغییرات سطح مقطع شافت ها بوجود می آید. در جاهایی که یکنواختی حرکت جک هیدرولیک نیاز است مثل آسانسور هیدرولیک، بالابر هیدرولیک، ماشین های حمل دکل در صنایع هوافضا، صنایع نظامی و… از جک های تلسکوپی سنکرون استفاده می شود.

قیمت فروش جک هیدرولیک تلسکوپی دو طرفه

مکانیزم داخلی جک هیدولیکی سنکرون به صورتی می باشد که حرکت کلیه شافت ها همزمان است و کلیه شافت ها با سرعت یکنواخت و بدون شوک باز می شود.