امروز سیلندر (جک) هیدرولیک در صنعت کاربرد های فراوانی دارد و باید در طراحی و ساخت سیلندر (جک) هیدرولیک بسیار دقیق بود. یکی از فعالیت های شرکت سانا هیدرولیک طراحی، ساخت و فروش انواع سیلندر (جک) هیدرولیک می باشد.

 

طراحی، ساخت و فروش انواع سیلندر (جک) هیدرولیک

طراحی، ساخت و فروش انواع سیلندر (جک) هیدرولیک در این شرکت بنا به درخواست مشتری و شرایط کاری محاسبه و ساخته می شود.

سیلندرهای (جک) هیدرولیک به وسیله جریان روغن هیدرولیک تحت فشار به صورت حرکت خطی رفت و برگشت حرکت می کنند و نیروی روغن تحت فشار را به نیروی خطی تبدیل می کنند.

سیلندرهای (جک) هیدرولیک در دو نوع یکرفه و دو طرف می باشند.

در سیلندرهای (جک) هیدرولیک یک طرفه، برگشت پیسون باز شده بجای اولیه به وسیله نیروی فنر یا نیروی بار انجام می پذیرد.

در سیلندرهای (جک) هیدرولیک دو طرفه رفت و برگشت پیستون تحت کنترل روغن هیدرولی می باشد.

طراحی، ساخت و فروش انواع سیلندر (جک) هیدرولیک

طراحی، ساخت و فروش انواع سیلندر (جک) هیدرولیک

 

موارد مورد نیاز برای انتخاب سیلندرهای (جک) هیدرولیک:

 • طول کورس سیلندر (جک) هیدرولیک
 • حداکثر سرعت سیلندر(جک) هیدرولیک
 • نحوه نصب سیلندر(جک) هیدرولیک
 • وجود ضربه گیر
 • نوع و کاربرد سیلندر (جک) هیدرولیک
 • حداکثر فشار کاری سیستم
 • قطر پیستون و میله پیستون
 • نیروی سیلندر (جک) هیدرولیک
 • حداکثر نیروی سیلندر (جک) هیدرولیک

 

مشکلات مهم در مورد سیلندرهای هیدرولیک:

 • بارهای ضربه ای سنگین
 • نشتی های داخلی و خارجی
 • تقویت فشار ناخواسته
 • سرعت و ترتیب حرکت نادرست
 • بارگذاری غیر محوری
 • نصب نامناسب
 • کمانش در میل پیستون
 • محاسبات نادرست در شتابگیری و کاهش سرعت بار