آیا میدانید فاکتورهای مهم در انتخاب پارکینگ مکانیزه چیست؟ آیا نیاز به خرید پارکینگ مکانیزه دارید؟ در این قسمت ما قصد معرفی فاکتور های مهم در انتخاب و خرید پارکینگ مکانیزه داریم.

خرید پارکینگ مکانیزه و فاکتورهای مهم در انتخاب آن

در مواقعی برای پارکینگ هزینه می شود ولی بعد متوجه می شود این نوع پارکینگی که نصب کرده اید کارایی مناسب را ندارد و انتخاب پارکینگ نامناسب بوده است. متاسفانه در مورد انتخاب پارکینگ مکانیزه راهنمایی های مناسب وجود ندارد و وقتی شما با شرکت های پارکینگ سازی مراجعه می کنید اطلاعات مناسب به مشتری نمی دهد و آن گزینه ای که برای خودشان مناسب تر است را ارائه میدهند. و راهنمایی خاصی نمی کنند که با توجه به ابعاد زمین، شهر، منطقه، نوع کاربری پارکینگ و چه از لحاظ تعمیر و نگهداری و خدمات و سرویس و چه از لحاظ هزینه اولیه و زمان اجرا بهترین گزینه را به شما معرفی نمایند.

فاکتورهای مهم در انتخاب و خرید پارکینگ مکانیزه

         فاکتورهای مهم در انتخاب و خرید پارکینگ مکانیزه

ابعاد زمین برای ساخت پارکینگ مکانیزه طبقاتی

چند نکته برای خرید پارکینگ موثر است که اولین آن ابعاد زمین می باشد، هم از لحاط مساحت زمین و هم از لحاظ اندازه ضلع ها و کدام ضلع به عنوان وردی پارکینگ می باشد. این نکات می تواند خیلی در انتخاب پارکینگ مکانیزه تعیین کننده باشد. شاید شما برای زمینی پیشنهاد بدهید که پارکینگ روتاری مناسب است در صورتی با ابعادی که زمین دارد هر جای پارک روتاری تقریبا ۷۰ میلیون هزینه دارد ولی در یک پارکینگ پازلی ۳ طبقه می توان با حدود قیمت ۵۵ میلیون برای هر جای پارک هزینه نمود و همان تعداد جای پارک را با هزینه تعمیر و نگهداری پایین تر تهیه نمود. (تاریخ قیمت سال ۱۳۹۸)

ارزش زمین برای ساخت پارکینگ مکانیزه

در بعضی مواقع ارزش زمین تعیین کننده نوع پارکینگ می باشد، چون در زمین هایی با قیمت بسیار زیاد، صرفه اقتصادی با نصب پارکینگ های روتاری می باشد.

 به طور مثال در پروژه ای که قیمت زمین ۱/۵ میلیارتومان ارزش داشت، صاحب زمین پیشنهاد داده بود پازلی نصب شود چون پازلی کل سطح زمین را اشغال می کند و نصب پارکینگ پازلی در این زمینه صرفه اقتصادی نداشت. شرکت پلاس پارکینگ پیشنهاد نصب دو دستگاه پارکینگ روتاری داد که نصف زمین مورد استفاده قرار گرفت و با باقیمانده زمین یک ملک تجاری ساخت شد و خود ساخت ملک تجاری کلیه هزینه های پارکینگ روتاری را جبران نمود. با انتخاب مناسب پارکینگ می توان هزینه را جبران نمود و حتی به سودی هم رسید.

محدودیت ارتفاع

یکی دیگر از فاکتورهای انتخاب پارکینگ محدویت های ارتفاع می باشد که در بعضی از مکان ها اجازه نصب پارکینگ از یک ارتفاع خاصی داده نمی شود.

بطور مثال پارکینگ روتاری مساحت کمی را اشغال می کند ولی در عوض کمترین ارتفاع پارکینگ روتاری ۱۱ متر و بیشتر آن ۱۷ متر می باشد. که این ارتفاع در بعضی از مکان ها می توان محدویت زا باشد.نصفی از پارکینگ پازلی می توان زیر زمین و نصف دیگر آن را روی زمین نصب کرد و می توان محدویت ارتفاع را جبران نمود.

در پارکینگ روتاری توان کلا روی زمین باشد که خودرو از صفحه پایینی وارد شود و یا کلا زیر زمین باشد تا خورود از صفحه بالایی بتواند وارد پارکینگ شود و همچنین می توان نصف پارکینگ در زیر زمین باشد و مابقی روی زمین و صفحه وسط محل ورد اتومبیل باشد.

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه

 

نرخ ورد و خروج به پارکینگ

نرخ ورد و خروج اتومبیل به پارکینگ را شهرداری تعیین می کند و این نرخ براساس زمان ۲ دقیقه تعیین می شود یعنی این که پارکینگ در ۲ دقیقه توانایی ورود و خروج همزمان چند خودرو را دارد. با توجه به محل پارکینگ، نوع کاربری، محل خطر و سایر پارامتر های آتشنشانی نرخ ورد و خرج تعیین می شود که با توجه به این نرخ می توان پارکینگ مناسب را انتخاب نمود.