در این فیلم آموزشی مراحل ساخت یک جک هیدرولیک تلسکوپی و همچنین نمای داخلی جک، آبندهای استفاده شده و نوع مونتاژ جک تلسکوپی نمایش داده می شود. جک هیدرولیک تلسکوپی نسبت به جک های دیگر ساختمانی پیچیده تری دارد و در این فیلم با ساخت جک هیدرولیک تلسکوپی بیشتر آشنا می شوید.

فیلم آموزشی مراحل ساخت جک هیدرولیک تلسکوپی

جک تلسکوپی که در فیلم می بیند دارای سه استیج به همراه پوسته یا همان سیلندر رویی می باشد. و از نوع جک یکطرفه است یعنی با فشار روغن جک باز می شود و با نیروی باری که روی جک می باشد جک جمع می شود.

 

نوع آببند

این جک تلسکوپی از نوع آببند گلویی می باشد. یعنی داخل گلویی آبند استفاده شده  است. و روی پیستون ها یک رینگ به نام گاید راهنما استفاده شده است.

در این جک علاوه بر آببند گلویی که از نوع یوپک است یک گردگیر و یک گاید راهنما استفاده شده.

جک هیدرولیک تلسکوپی

        جک هیدرولیک تلسکوپی

جک یکطرفه

جک ها یکطرفه در دو مدل ساخته می شود که در یک مدل آن بجای سیلندر از لوله استفاده می کنند و در آنها از گاید راهنما استفاده نمی شود. و نبود گاید باعث ایجاد فشار جانبی به گلویی می شود.

جک نوع دوم از سیلندر های داخل سنگ خورده و پرداخت شده استفاده می شود.

زمانی که قسمتهای مختلف جک تلسکوپی داخل یک دیگر حرکت می کنند دو نقطه اتکا دارد که یکی سطح یک پیستون و دیگری گلویی سیلندر بعدی می باشد. که باعث می شود جک فشار جانبی زیادی را تحمل کند.

 

مونتاژ جک

برای مونتاژ باید سیلندر ها را از کوچک تا بزرگ تا انتها داخل هم قرار داده و بعد باید درپوش انتهایی جک را بر روی سیلندر اصلی ببندیم.

 

نوع اتصال جک

در انتها جک محلی برای نصب پین می باشد که به آن در اصطلاح بازار قرقری می گویند که نام اصلی آن بال جوینت می باشد. اگر محل نصب جک مناسب نباشد، قرقری می تواند بخوبی انواع فشارهای جانبی با زاویه های مختلف را تحمل نماید.

اتصال سر جک، یک اتصال کروی می باشد که با دو غلاف یکی پشت کره و دیگر به روی کره به یکدیگر به وسیله پیچ متصل می شوند.

سیستم کروی باعث می شود جک براحتی در هر زاویه ای بازی کند و انواع نیروها را در هر زاویه تحمل نمایید.