در این فیلم آموزشی فلومترهای توربینی که برای اندازه گیری دبی سیال در صنعت ابزار دقیق مورد استفاده قرار می گردند را بصورت انیمنشین نمایش میدهد.

لینک دانلود فیلم آموزشی

فیلم آموزشی فلومترهای توربینی

فلومترهای توربینی فلومترهای دقیق و قابل اتکایی هستند که برای اندازه گیری فلوی گاز نیز مورد استفاده قرار می گیرند. عبور سیال پر فشار از پره های این دستگاه، سبب چرخیدن روتور می شود . سرعت چرخش روتور، در یک محدوده معین از دور، بطور خطی با فلوی سیال متناسب است و به این ترتیب دبی سیال محاسبه می شود.

از مزایای فلومترهای توربینی می توان به دقت بالا و بازه وسیع اندازه گیری اشاره نمود . همچنین این فلومترها می توانند جهت ارسال سیگنال خود به اتاق کنترل و یا جهت نمایش در سایت، به ترتیب به ترنسمیتر یا به نشان دهنده های محلی مجهز شوند .
اشکال عمده این فلومترها ایجاد مانع در مسیر جریان و در نتیجه افت فشار خط می باشد. همچنین این نوع اندازه گیرها برای سیالات دوغابی وخورنده چندان مناسب نیستند، خصوصاً در مورد سیالات دوفازی، بوجود آمدن حبابهای گاز می تواند اندازه گیری دبی را با خطا مواجه نمایند و به پره های توربین آسیب جدی وارد کند.