در این فیلم به توضیح شیر بلین Blain در یونیت هیدرولیک آسانسور می پردازیم

شرکت هیدرولیک صوفی شازنده انواع جک هیدرولیک آسانسور و یونیت هیدرولیک آسانسوری با شیر بلین Blain آلمان می باشد.

شیر بلین Blain در یونیت هیدرولیک آسانسور

شیرهای اسانسوری بلین دارای کیفیت خوب و ساخت المان می باشد.

شیرهای اسانسوری بلین در بازار ایران فروش خوبی دارد.

شیر بلین Blain و یونیت هیدرولیک آسانسور

    شیر بلین در یونیت هیدرولیک آسانسور

شیرهای اسانسوری بلین در انواع:

  • تک بوبین
  • دو بوبین
  • سه بوبین
  • چهار بوبین

در بازار موجود می باشد.

سرعت شیرهای اسانسوری بلین

از یک متر بر ثانیه تا ۱۶ متر بر ثانیه می باشد.

فشار کار نرمال شیرهای اسانسوری بلین ۵۰ بار می باشد.