بنا به درخواست همکاران و دانشجویان گرامی فیلم معرفی جک هیدرولیک تلسکوپی دو طرفه تهیه نموده ایم.

تا بتوانیم سهم کوچکی در افزایش علم هموطنان عزیزمان داشته باشیم.

فیلم معرفی جک هیدرولیک تلسکوپی دو طرفه

امیدوارم این فیلم معرفی جک هیدرولیک تلسکوپی دوطرفه مفید واقع شود.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد جک هیدرولیک تلسکوپی دو طرفه می توانید با ما در ارتباط باشید.

جک تلسکوپی یا جک چند مرحله ای در شرایطی استفاده می شوند که فضا جهت نصب جک محدود ولی کورس حرکتی بلندی نیاز می باشد. این مزیت باعث استفاده گسترده ساخت جک تلسکوپی در صنایع مختلف شده است. جک هیدرولیکی تلسکوپی شامل چند میله پیستون (شافت) لوله ای هستند که به ترتیب قطرشان کاهش می یابد و داخل یکدیگر قرار می گیرند.