آیا نیاز به خرید سیستم خنک کن روغن هیدرولیک دارید؟
میدانید ارزانترین قیمت خرید سیستم خنک کن روغن هیدرولیک را از کجا تهیه نمایید؟

 

قیمت خرید سیستم خنک کن روغن هیدرولیک

سیستم خنک کن روغن هیدرولیک در دو نوع آبی و هوایی موجود می باشند

– سیستم خنک کن روغن هیدرولیک هوایی، روغن هیدرولیک از درون لوله های متصل به پره هایی که با فن های دمنده هوا خنک می شوند عبور داده می شود. و به این وسیله حرارات روغن به محیط انتقال داده می شود.

 

سیستم خنک کن روغن هیدرولیک هوایی

سیستم خنک کن روغن هیدرولیک هوایی

 

– در سیستم خنک کن روغن هیدرولیک آبی، آب پیرامون لوله های حاوی روغن هیدرولیک می چرخد و باعث خنک شدن روغن هیدرولیک می شود.

 

سیستم خنک کن روغن هیدرولیک آبی

سیستم خنک کن روغن هیدرولیک آبی

 

سیستم خنک کن روغن هیدرولیک آبی، اختلاف دمای ۳۵ درجه سانتی گراد را ایجاد می کند.
سیستم خنک کن روغن هیدرولیک هوایی، اختلاف دمای ۲۵ درجه سانتی گراد را ایجاد می کند

 

 

اگر نیاز به خرید سیستم خنک کن روغن هیدرولیک دارید، می توانید برای دریافت قیمت خرید سیستم خنک کن روغن هیدرولیک با کارشناسان ما در ارتباط باشید.