ساخت انواع پولی کش هیدرولیک در صنعت بسیار مهم و ضروری می باشد. قیمت ساخت پولی کش هیدرولیک بستگی قدرت و تجهیزات استفاده شده در پولی کش دارد. در فیلم زیر یک دستگاه پولی کش هیدرولیک را مشاهد خواهید کرد. این دستگاه جهت دمونتاژ بلبرینگ محور چرخ قطار استفاده میشود. این پولی کش هیدرولیک در شرکت سانا صنعت ریلی و به سفارش صنایع ریلی ساخته شده است.

ساخت انواع پولی کش هیدرولیک

این پولی کش هیدرولیک شامل یک هند پمپ است که بر روی مخزن اصلی نصب شده است، و یک پمپ هیدرولیک که داخل مخزن قوطه ور می باشد. در آن از یک شیر برقی دو طرفه هیدرولیک استفاده شده است که ولتاژ این شیر برقی بدلیل ضریب ایمنی جهت استفاده اپراتور ۲۴ ولت است.

قیمت ساخت انواع پولی کش هیدرولیک

          ساخت انواع پولی کش هیدرولیک

قیمت پولی کش هیدرولیک صنایع ریلی

این پولی کش هیدرولیک شامل دو جک است که جک کوچک برای تنظیم ارتفاع و جک بزرگ برای ایجاد فشار جهت دمونتاژ بلبرینگ محور چرخ قطار استفاده میشود. نیروی ایجاد شده توسط این دستگاه ۶۰ تن است. نعلی نصب شده بر روی فلنچ جک پشت بلبرینگ قرار گرفته و نقش استپ را دارد.