آیا میدانید قیمت فروش و هزینه ساخت دمپر هیدرولیک یا ضربه گیر هیدرولیک است؟

آیا میدانید دمپرهای هیدرولیک یا ضربه گیرهای هیدرولیک چیست؟

 

ضربه گیر هیدرولیک یا دمپر هیدرولیک

                                                     ضربه گیر

hydraulic damper

ضربه گیرهای هیدرولیک یا دمپرهای  هیدرولیک جهت کاهش دامنه نوسانات موجود در مدار هیدرولیک استفاده می شود.

ضربه گیر هیدرولیک یا دمپر هیدرولیک در مکانیزم های مختلف استفاده می شوند.

یکی از پرکاربردترین مکانیزم هایی که ضربه گیر های هیدرولیک یا دمپر بر روی آن نصب می شود، شیرهای صنایع نفت و گاز است.

که باعث حذف اثرات و صدمات حاصله بر روی شیرها در اثر نوسانات فشار و یا عوض شدن مکرر مسیر جریان می شود.

 

یکی از تولیدات شرکت هیدرولیک صوفی ضربه گیر هیدرولیک یا دمپر هیدرولیک می باشد.

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه قیمت فروش و هزینه ساخت ضربه گیر(دمپر) هیدرولیک با کارشناسان در تماس باشد.