قیمت پاورپک هیدرولیک یا یونیت هیدرولیک به قطعات مورد استفاده در آن بستگی دارد.

پاورپک هیدرولیک یا یونیت هیدرولیک وظیفه تامین نیروی سیستنم هیدرولی را بر عهد دارد.

 

قیمت پاورپک هیدرولیک یا یونیت هیدرولیک

که قطعات به کار رفته در پاورپک هیدرولیک یا یونیت هیدرولیک شامل زیر می باشد.

  • مخزن روغن
  • شیر فشار شکن
  • شیر راه دهنده
  • پمپ هیدرولیک
  • الکتروموتور

و بنا به درخواست مشتری قطعات دیگر نیز به آن اضافه می شود.

 

در تصویر زیر یک نمونه یونیت هیرولیک که برای آسانسور هیدرولیک استفاده می شود را نمایش داده شده است. که در اصطلاح به یونیت آسانسوری معرف است.

قیمت پاورپک هیدرولیک یا یونیت هیدرولیک

    قیمت پاورپک هیدرولیک یا یونیت هیدرولیک

 

ساخت پاوریونیت هیدرولیک

هیدرولیک صوفی تولید کننده پاورپک هیدرولیک یا یونیت هیدرولیک بنا به در خواست مشتری می باشد.