در این فیلم به توضیح یونیت هیدرولیک آسانسوری با شیر ۴ بوبین بلین آلمان می پردازیم.

قیمت یونیت هیدرولیک آسانسوری بستگی به قطعات مصرفی آن دارد.

اگر نیاز به یک یونیت هیدرولیک آسانسوری با کارایی مناسب دارید بهتر است از شیر بلین آلمان استفاده شود.

تصویر زیر، یک یونیت هیدرولیک آسانسوری است. این یونیت هیدرولیک آسانسوری برای ۹ متر جابجایی که شامل ۵ توقف است ساخته شده.

در یونیت هیدرولیک آسانسوری از شیر بلین آلمان ۴ بوبین مخصوص آسانسور استفاده شده است.

یونیت هیدرولیک آسانسوری

یونیت هیدرولیک آسانسوری با شیر ۴ بوبین بلین آلمان

یونیت هیدرولیک آسانسوری با شیر ۴ بوبین بلین آلمان

که این شیر۴ بوبین بلین آلمان روی درب مخزن بسته می شود. روی درب مخزن به جز شیر آسانسوری، درب باک و یک تابلو برق که اتصالات برقی داخل آن بسته می شود قرار دارد.

روی یونیت هیدرولیک آسانسوری به غیر از شیر بلین آلمان، درب باک و تابلو برق مواردی دیگری هم که بنا به درخواست مشتری لازم باشد مانند هند پمپ و هیتر نیز قرار داده می شود.

که در این یونیت هیدرولیک آسانسوری گزینه های هند پمپ و هیتر بنا به درخواست مشتری قرار داده نشده است.

پمپ و الکتروموتوری که در این یونیت هیدرولیک آسانسوری استفاده شده است از نوع غوطه ور می باشد.

پمپ غوطه ور از برند SIEM ایتالیا و الکتروموتور نیز از نوع غوطه ور و از برند ELMO ایتالیا می باشد.

 

مزیت استفاده از پمپ و الکتروموتور غوطه ور

  • داشتن صدای بسیار پایین
  • ایجاد جریانی آرام داخل سیستم هیدرولیک

سایلنسر در یونیت هیدرولیک آسانسوری

و یک سایلنسر روی پمپ نصب شده است، وظیفه اصلی سایلنسر جلوگیری از ورد جریان های متلاطم به جک های هیدرولیک می باشد.

در صورت نبود سایلنسر در یونیت هیدرولیک آسانسوری، باعث ایجاد صدای نامناسب در کابین آسانسور می شود.