نصب آسانسور هیدرولیکی در آپارتمان های قدیمی راه حلی مناسب برای دغدغه ساکنین این آپارتمان ها می باشد. چون در آپارتمان های قدیمی به سختی می توان آسانسور کششی نصب نمود.

نصب آسانسور هیدرولیکی در آپارتمان های قدیمی

امروزه با وجود جک های هیدرولیکی، مشکل نصب آسانسور در آپارتمان های قدیمی حل شده است.

نصب آسانسور هیدرولیکی در آپارتمان های قدیمی، در حال افزایش روز افزون می باشد.

جمعیت ایران رو به پیری می رود و این جمعیت سالمندان برای رفت و آمد نیاز به آسانسور هیدرولیکی خانگی دارد.

نصب آسانسور هیدرولیکی در آپارتمان قدیمی

نصب آسانسور هیدرولیکی در آپارتمان قدیمی

 

در بیشتر آپارتمان های قدیمی فضایی خالی بین پلکان وجود دارد و با استفاده از این فضای خالی می توان آسانسور هیدرولیکی خانگی را نصب و راه اندازی نمود.

در صورت نیاز به نصب آسانسور هیدرولیکی در آپارتمان قدیمی می توانید از مشاوران ما کمک بگیرید.

نیرو آسانسور هیدرولیکی از طریق روغن تحت فشار که به جک های منتقل می شود ایجاد می شود.

آسانسور هیدرولیک با ظرفیت های مختلف با طول مسیر کم مورد استفاده قرار می گیرد.

در ظرفیت های بالا آسانسور هیدرولیک نسبت به آسانسور کششی مقرون به صرفه می باشد.

مزایای آسانسور هیدرولیک

  • حرکت روان و نرم
  • سرعت قابل تنظیم می باشد
  • دقت توقف زیاد
  • آغاز حرکت و پایان حرکت بدون شک می باشد.