پارکینگ برجی یکی از انواع پارکینگ طبقاتی مکانیزه می باشد. پارکینگ برجی از نظر بهره برداری از فضای کاری، برترین پارکینگ طبقاتی مکانیزه ارائه شده و البته گرانترین و لوکس ترین مدل پارکینگ طبقاتی مکانیزه می باشد.

 

پارکینگ برجی یکی از انواع پارکینگ طبقاتی مکانیزه

پارکینگ برجی که می تواند دایره ای (معروف به سیلندری) یا مستطیلی باشد از یک آسانسور مرکزی تشکیل شده است و طرفین آن را پلیت هایی تشکیل داده اند که جای خودروها هستند.

پارکینگ برجی

طرز کار پارکینگ برجی

زمانی که ماشین از طبقه همکف بر روی این آسانسور قرار می گیرد و با توجه به مکان اعلام شده به ربات این آسانسور ماشین را به طبقات مثبت یا منفی می برد. به ارتفاع و طبقه مذکور که رسید ربات ماشین را در مکان پارک به چپ یا راست و حتی جلو یا عقب هدایت می کند.

پارکینگ مکانیزه

ابعاد پارکینگ برجی

کمترین فضای مورد نیاز برای این مدل پارکینگ یک فضایی پنجاه متری  با ابعاد ۷٫۵ در ۷٫۵ می باشد. که می توان در این فضا تا ۵۰ جای پارک تامین نمود. بیشترین ارتفاع پارکینگ برجی ۶۰ متر می باشد که می تواند در طبقات منفی و مثبت ایجاد گردد.

قیمت پارکینگ برجی

مزایای پارکینگ طبقاتی

  • امکان ایجاد ۵۰ جای پارک در ۵۰ متر مربع
  • امکان اختصاصی کردن هر جای پارک
  • امکان ترکیبی کار کردن برای ماشین های شاسی بلند و سواری
  • سرعت بالا و سرو صدای کم
  • عدم نیاز به اپراتور
  • امکان استفاده از فضای مثبت ومنفی طبقات

پارکینگ طبقاتی

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه