آیا شما هم با شهرداری برای افزایش جای پارکینگ مشکل دارید؟ آیا با توجه به تعداد پارکینگی که می توانید تامین کنید، مجوز تعداد واحدهای که گرفتین کم شده است؟ آیا در زمین که دارید می توانید تعداد بیشتری واحد بسازید و سود کنید، اما به خاطر کسری پارکینگ از طرف شهرداری، محدود شده اید؟ ما برای شما یک راه حل برد برد داریم.

پارکینگ طبقاتی هوشمند و افزایش جای پارکینگ

پارکینگ طبقاتی هوشمند و افزایش جای پارکینگ

پارکینگ طبقاتی هوشمند و افزایش جای پارکینگ

با نصب پارکینگ طبقاتی هوشمند می توانید، در مساحتی که دارید واحد های مسکونی بیشتر بسازید و جای کمتری به پارکینگ اختصاص بدهید. و ارزش افزوده بیشتری از زمین خود داشته باشید. با نصب پارکینگ طبقاتی می توانید مساحت باقی مانده را به یک مجتمع تجاری تبدیل کنید و سود آوری بیشتر داشته باشد. (پول پارکینگ طبقاتی را میتوان جداگانه از خود مشتری گرفت چون لاکچریه)

پارکینگ طبقاتی هوشمند فروش خانه

ساختمان های مسکونی که برای هر واحد، پارکینگ طبقاتی اختصاصی دارد راحتر به فروش میرود و آن واحد مسکونی نیز ارزش بیشتر دارد.

پارکینگ طبقاتی هوشمند و ایجاد اشتغال

شرکت پارکینگ سازی پارکینگ پلاس موفق شده است با اتکا به منهدسین خود، پارکینگ طبقاتی را بومی سازی کردیم و با این شیوه پارکینگ ساخت ایران را به فروش برساند. که باعث اشتغال فرزندان ایران می شود. برای مشاوره و امکان سنجی و تعیین حدود قیمت پارکینگ طبقاتی هوشمند مکانیزه با متخصصین شرکت پلاس پارکینگ تماس بگیرید خوشحال میشویم بتوانیم کاری برای شما انجام دهیم.

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه