پارکینگ مکانیزه دو طبقه هیدرولیکی را می توان در حیاط و حتی در زیرزمین ساختمان نصب کرد. آیا در حیاط خانه خود با کمبود جای پارک خودرو  مواجه هستید. آیا می دانید می توان از زیرزمین خانه خود برای ایجاد پارکینگ طبقاتی استفاده کرد.اکثر مردم با کمبود جای پارک در ساختمان و حیاط منزل خود مواجه هستند و راهی برای پارک دو خودرو در یک جای پارک هستند.

 

پارکینگ مکانیزه دو طبقه حیاط و زیرزمین:

با کسترش علم و ایجاد پارکینگ های دو طیقه مکانیزه دیگر نگران کمبود جای پارک خودرو نباشید. به وسیله پارکینگ های مکانیزه دو طبقه می توان از یک جای پارک برای دو خودرو استفاده نمود. از پارکینگ های مکانیزه دو طبقه هم می توان در حیاط خانه استفاده کرد هم می توان در زیرزمین ساختمان استفاده کرد. با نصب آسانسور خودروبر می توان جای پارک بیشتر برای خودرو های ایجاد کرد.

 

پارکینگ هیدرولیکی طبقاتی

پارکینگ هیدرولیکی طبقاتی یا پارکینگ آسانسوری دارای ۲ یا ۳ طبقه می باشد که هر طبقه آن گنجایش جای پارک یک خودرو را دارای می‌باشد.

پارکینگ هیدرولیکی طبقاتی یا پارکینگ آسانسوری دارای تحمل حدودا ۳ تن بار می‌باشد و مکانیزم این پارکینگ طبقاتی به این صورت است که، دو جک هیدرولیک از کنار متصل شده و با نیروی روغن هیدرولیک که از طریق پاورپک تامین می شود خودروها به بالا و پایین جابجا میشوند. و برای نصب و راه اندازی این پارکینگ هیدرولیکی نیاز به ارتفاع ۳ الی ۳/۵ متر فضا می‌باشد.

 

پارکینگ دو طبقه زیرزمین

پارکینگ دو طبقه زیرزمین

.

پارکینگ دو طبقه حیاط

پارکینگ دو طبقه حیاط

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه