پارکینگ پازلی یکی از انواع پارکینگ مکانیزه می باشد.

همانطور که از نام پارکینگ پازلی مشخص است، این نوع پارکینگ مانند پازل می باشد و با جابجایی خودرو مانند پازل جای پارک جدید ایجاد می شود.

پارکینگ پازلی یکی از انواع پارکینگ مکانیزه

امروزه با تولید روزانه خودرو، کمبود جای پارک خودرو یکی از دغدغه های بشر در کلان شهرها می باشد.

خوشبختانه با رشد علم و تکنولوژی این کمبود جای پارک، با تولید انواع پارکینگ های  مکانیزه قابل حل می باشد.

پارکینگ پازلی

     پارکینگ پازلی یکی از انواع پارکینگ مکانیزه

پارکینگ های مکانیزه پازلی دارای محبوبیت می باشند

و در کنار واحد های مسکونی، اداره ها و خیابان های قابل نصب و بهر برداری می باشد. با پارکینگ های مکانیزه پازلی می توان از حداقل مساحت بیشتر جای پارک را استفاده نمود.

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه