پارکینگ پلتفرمی چیست ؟ نوع دیگری از پارکینگ مکانیزه، پارکینگ پلتفرمی می باشد که قیمت فروش پارکینگ پلتفرمی نسبت به پارکینگ روتار کمتر می باشد.

پارکینگ پلتفرمی چیست

وقتی پارکینگی طراحی می شود، باید فضا های را برای ورد و خروج اتومبیل در نظر گرفت که به این مکان ها باند گفته می شود. ولی در مکان های که پارکینگ پلتفرمی استفاده می شود، نیازی به قرار دادن فضای خالی جهت باند ندارید و می توان اتومبیل ها را پشت سر هم پارک نمود.

پارکینگ پلتفرمی چیست

              پارکینگ پلتفرمی چیست

اتومبیل های که پشت سر ردیف اول پارک می شوند و همچنین اتومبیل های که پشت ردیف دو و سوم پارک می شوند، تمام این اتومبیل ها بر روی صفحه های قرار میگرند که به راحتی قابلیت جابجایی دارند.

مثلا مکانی که گنجایش ۵ جای پارک را دارا می باشد، ۴ صفحه قرار می گیرد که این صفحه ها به سمت چپ و راست جابجا می شوند. با این قابلیت جابجایی، اتومبیلی که در جلو قرار دارد را می توان بدون آنکه فضای خالی برای حرکت اتومبیل باشید از پارکینگ خارج نمود.

ورد و خروج اتومبیل به پارکینگ کاملا اتوماتیک می باشد و راننده فقط با فشردن دکمه ای اتومبیل را پارک یا از پارک خارج می نماید.

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه