پاورپک هیدرولیک منبع تامین قدرت سیستم هیدرولیک می باشد. هیدرولیک صوفی سازنده انواع یونیت هیدرولیک و پاورپک هیدرولیک می باشد.

پاورپک هیدرولیک + قیمت + ساخت + فروش

پاورپک هیدرولیک شامل

  • الکتروموتور
  • پمپ
  • شیرکنترل فشار
  • شیر کنترل جهت
  • شیر کنترل جریان
  • مخزن

و قطعات دیگر است که بنا به سفارش مشتری اضافه می شود.

با توجه به گستردگی کاربرد هیدرولیک در صنایع مختلف، هنگام طراحی یونیت هیدرولیک باید به نیازها، اهداف و نوع کاربرد یونیت هیدرولیک توجه نمود.

پاورپک هیدرولیک + قیمت + ساخت + فروش

    پاورپک هیدرولیک + قیمت + ساخت + فروش

محدوده فشار کاری مورد نیاز در سیستم هیدرولیک بین ۵ تا ۷۰۰ bar و دبی مورد نیاز بین ۱ تا ۱۰۰۰ لیتر میباشد.

یونیت هیدرولیک + قیمت + ساخت + فروش