پلاس پارکینگ یک شرکت تولید کننده پارکینگ طبقاتی مکانیزه می باشد و ایت قسمت قصد داریم، پیشنهاد فنی پلاس پارکینگ برای انتخاب پارکینگ مکانیزه را یکی از مشتریان خود را معرفی نماییم.

پیشنهاد فنی پلاس پارکینگ برای انتخاب پارکینگ مکانیزه

یکی از وظایف اصلی شرکت پلاس پارکینگ مشاوره رایگان در انتخاب بهترین گزینه مناسب برای پارکینگ مکانیزه می باشد. در زیر نمونه ای از پیشنهاد فنی شرکت پلاس پارکینگ به مشتری برای انتخاب پارکینگ مکانیزه مناسب می باشد.

انتخاب پارکینگ مکانیزه

               انتخاب پارکینگ مکانیزه

جواب درخواست مشتری برای پارکینگ مکانیزه

احتراما به استحضار میرسانیم ،طبق درخواست شما مبنی براعلام پیشنهاد فنی شرکت پلاس پارکینگ در زمینه ساخت پارکینگ طبقاتی، برای زمین مذکور که نمای کلی نحوه اجرا خدمتتان ارسال گردید به شرح زیر می باشد.

بهترین پیشنهاد استفاده از ترکیب پارکینگ پلت فرم با ربات در طبقات و استفاده از آسانسور خودروبر  بین طبقات می باشد. بدین صورت که ظرفیت هر طبقه ۱۸ جای پارک می باشد. که جمعا در ۳ طبقه ۵۴ جای پارک ایجاد می شود. ارتفاع هر طبقه ۲۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

 

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه

 

مشخصات پارکینگ مکانیزه

 این پلیت در سه طبقه طراحی شده است. زیرا عرف حفاری تا دو طبقه زیر زمین می باشد که بسته به خاک آن محل و مجوز های شهرداری می توان تعداد طبقات بیشتر در نظر گرفت. و ما مطابق همین عرف در حال حاضر این پلیت را در سه طبقه طراحی نموده ایم البته باید صرفه اقتصادی و قابلیت اجرای فنی، افزایش طبقات بیشتر را نیز بررسی نمود.

ابعاد هر جای پارک ۲۲۰ سانتی متر در  ۵۵۰ سانتی متر می باشد که هم برای خودرو های سواری و هم شاسی بلند قابل استفاده می باشد.

این پارکینگ دقیقا در زیر زمین ملک شما قرار دارد و تداخلی با همکف ملک ندارد. و تنها قسمتی از طبقه همکف شما که در آن آسانسور نصب می شود مورد استفاده قرار می گیرد. که ابعاد این آسانسور ۲۵۰ سانتی متر در ۵۸۰ سانتی متر می باشد و وردی آسانسور در قسمت سمت چپ کوچه ۸ متر قرار می گیرد.

در نقشه ها جای ستون ها مشخص نیست که نسبت به ابعاد ستون ها جای پارک خورد ها ممکن است تا حدود ۳ عدد  در هر طبقه کمتر شود. که برای محاسبه دقیق باید نقش کلی ساختمان شما را داشته باشیم.

حدود قیمت برای هر طبقه ۲۳۰ میلیون تومان می باشد که برای ۳ طبقه جمعا حدود ۷۰۰ میلیون تومان برآورد می شود (قیمت ها  حدودی و به نرخ روز دلار و قیمت آهن می باشد ).

این پروژه از نظر شهرداری، استاندارد و آتش نشانی مورد تایید  می باشد. هزینه های گود برداری و بتن ریزی و ایحاد سطح طبقات به عهده مشتری می باشد و قیمت فوق فقط  شامل هزینه مکانیزم های پارکینگ می باشد .