آسانسور هیدرولیکی روشی عالی برای انتقال عمودی در ساختمان های کم ارتفاع میباشد. بخصوص مواقعی که نیاز به بالا بردن اجسامی با وزن زیاد داشته باشیم و سرعت آسانسور اهمیتی نداشته باشد.

در ادامه مثال های مناسب و غیرمناسب از کاربردی آسانسور هیدرولیک معرفی می شود.

آسانسور هیدرولیکی

آسانسور هیدرولیکی

مثالهای مناسب کاربرد آسانسور هیدرولیکی:

– دفاتر اداری دو الی سه و چهار طبقه با سطح قابل استفاده زیاد

– ساختمانهای مسکونی دو، سه، چهار و پنج طبقه تا ۲۰۰ آپارتمان

– بیمارستانهای کوچک، کلینیک ها، ساختمانهای بهداشتی تا سه طبقه

– کارخانجات صنعتی که نیاز به انتقال بار و یا مواد خام از وزن های سبک تا بسیار سنگین دارند.

– پارکینگهای طبقاتی کوچک و بزرگ

– آسانسورهای مسافری / باری در فروشگاهها (تا سه طبقه) که با برق تک فاز کار میکنند (HOME LIFT) – آسانسورهای خانگی

– آسانسورهای پانوراما در هتل ها و مراکز تجاری

مثالهای نامناسب کاربردی آسانسور هیدرولیکی:

– اغلب فروشگاههای بزرگ چندین طبقه ای با ترافیک بالا

– بیمارستانهای بیش از چهار طبقه و پرترافیک

– نصب جک هایی هیدرولیک که نیاز به حفر چاله های عمیق داشته که ممکن است با موانع زیرزمینی فراوانی بر خورد داشته باشد.