تماس با ما

تماس با واحد پارکینگ:

جهت دریافت مشاوره و قیمت پارکینگ های مکانیزه طبقاتی با شماره زیر تماس بگیرد

 ۰۹۱۲۰۵۳۶۱۳۸ فرجی

 

تماس با واحد هیدرولیک:

جهت دریافت مشاوره و قیمت در مورد سیستم های هیدرولیک با شماره زیر تماس بگیرد

۰۹۱۲۰۴۸۱۷۴۸ صوفی

 

شماره فکس:

۰۲۱۸۹۷۸۴۹۰۴

 

آدرس ایمیل

m.soofi.n[a]Gmail.com