نوشته‌ها

نصب آسانسور هیدرولیکی در آپارتمان های قدیمی

نصب آسانسور هیدرولیکی در آپارتمان های قدیمی

,
نصب آسانسور هیدرولیکی در آپارتمان های قدیمی راه حلی مناسب برای دغدغه ساکنین این آپارتمان ها می باشد. چون در آپارتمان های قدیمی به سختی می توان آسانسور کششی نصب نمود.نصب آسانسور هیدرولیکی در آپارتمان های قدیمی امروزه با وجود جک های هید…