نوشته‌ها

سیستم اندازه گيره

انواع سیستم های اندازه گيری صنعتی همراه با فیلم آموزشی

در این فیلم آموزشی به مبانی سیستم های اندازه گيری صنعتی می پردازد. اندازه گیر یکی از مهمترین قسمت پروسه های صنعتی می باشد که دقت در آن بسیار مهم می باشد. به طور كلي مي توان گفت دستگاههاي اندازه گيري، منابع اصلي اطلاعات درباره يك واحد فرآين…