نوشته‌ها

اجزا سیستم های

اجزا سیستم های کنترل شامل سنسور، مبدلها یا ترانسدیوسرها، ترانسمیترها، کنترلر، عنصر نهایی کنترل، محرک و ثبت کننده ها و نمایشگرها + فیلم آموزشی

اجزا سیستم های کنترلی در این فیلم آموزشی قصد داریم اجزا سیستم های کنترل شامل سنسور، مبدلها یا ترانسدیوسرها، ترانسمیترها، کنترلر، عنصر نهایی کنترل، محرک و ثبت کننده ها و نمایشگرها معرفی نماییم.یک سیستم کنترل مدار بسته علاوه بر دستگاههای اند…