نوشته‌ها

فیلم آموزشی فلومترهاي توربيني برای اندازه گیری دبی سیال در صنعت ابزار دقیق

فیلم آموزشی فلومترهاي توربيني برای اندازه گیری دبی سیال در صنعت ابزار دقیق

در این فیلم آموزشی فلومترهاي توربيني که برای اندازه گیری دبی سیال در صنعت ابزار دقیق مورد استفاده قرار می گردند را بصورت انیمنشین نمایش میدهد. لینک دانلود فیلم آموزشیفیلم آموزشی فلومترهاي توربيني فلومترهاي توربيني فلومترهاي دقيق و قابل اتكا…