نوشته‌ها

پارکینگ پلتفرمی چیست

پارکینگ پلتفرمی چیست؟ و قیمت فروش آن چقدر است؟

پارکینگ پلتفرمی چیست ؟ نوع دیگری از پارکینگ مکانیزه، پارکینگ پلتفرمی می باشد که قیمت فروش پارکینگ پلتفرمی نسبت به پارکینگ روتار کمتر می باشد.پارکینگ پلتفرمی چیستوقتی پارکینگی طراحی می شود، باید فضا های را برای ورد و خروج اتومبیل در …