نوشته‌ها

ساخت پاوریونیت هیدرولیک

ساخت پاوریونیت هیدرولیک

,
برای ساخت پاوریونیت هیدرولیک باید به قدرت مورد نیاز سیستم هیدرولیک توجه نمود. و ساخت پاورپک هیدرولیک را با توجه به آن ساخت. یکی از کاربرد های پاورپک هیدرولیک استفاده در آسانسور هیدرولیک می باشد.که به یونیت آساسموری معرف است.ساخت پاوریونیت …