نوشته‌ها

کاربرد PLC چیست ؟

PLC چیست ؟ کاربرد PLC چیست ؟ چرا تا این اندازه پی ال سی مشهور شد؟

PLC چیست ؟ کاربرد PLC چیست ؟ این روزها اسم PLC به گوش خیلی از کسایی که با صنعت سرو کار دارند خورده!!! و تقریبا با هر دستگاه و سیستم و کارخانه عجین شده است و هر دستگاهی را که می خواهند به روز بودنش را به رخ بکشند آن را با PLC بودن تابلو برقش معرفی م…