نوشته‌ها

plc های شرکت FATEK یا LS

چرا باید اتوماسیون یاد بگیریم؟ چرا plc های شرکت FATEK یا LS را به عنوان کنترلر خود استفاده کنیم؟

چرا باید اتوماسیون یاد بگیریم ؟ در ایران اغلب کارخانجات در زمینه برق با تابلوهایی که مدارات آنها با رله و بوبین و... بسته شده است، سرو کار دارند و در برخی کارخانجات که اتوماسیون (خودکارسازی) و ربات های صنعتی راه یافته است، از طریق خرید دستگاه های…
اجزا سیستم های

اجزا سیستم های کنترل شامل سنسور، مبدلها یا ترانسدیوسرها، ترانسمیترها، کنترلر، عنصر نهایی کنترل، محرک و ثبت کننده ها و نمایشگرها + فیلم آموزشی

اجزا سیستم های کنترلی در این فیلم آموزشی قصد داریم اجزا سیستم های کنترل شامل سنسور، مبدلها یا ترانسدیوسرها، ترانسمیترها، کنترلر، عنصر نهایی کنترل، محرک و ثبت کننده ها و نمایشگرها معرفی نماییم.یک سیستم کنترل مدار بسته علاوه بر دستگاههای اند…