نوشته‌ها

plc های شرکت FATEK یا LS

چرا باید اتوماسیون یاد بگیریم؟ چرا plc های شرکت FATEK یا LS را به عنوان کنترلر خود استفاده کنیم؟

چرا باید اتوماسیون یاد بگیریم ؟ در ایران اغلب کارخانجات در زمینه برق با تابلوهایی که مدارات آنها با رله و بوبین و... بسته شده است، سرو کار دارند و در برخی کارخانجات که اتوماسیون (خودکارسازی) و ربات های صنعتی راه یافته است، از طریق خرید دستگاه های…